13 grudnia 2010

Nowości na portalu naukaJavy.pl

Idąc za głosem użytkowników, którzy od samego początku istnienia portalu domagali się zadań i kursów multimedialnych, zapoczątkowałem ten właśnie kierunek rozwoju, wychodząc na przeciw i jednym i drugim.

Pojawiło się więc pierwsze zadanie - zadanie do rozdziału "Zbiory"; oraz pierwszy filmik szkoleniowy - "HelloWorld w Eclipse IDE", a właściwie to cała sekcja "Multimedia", która to jednakowoż póki co zawiera tylko ten jeden film.

Filmik póki co jest dosyć słaby, ale szlaki przetarte i mam nadzieję z czasem zastąpić go produkcją wyższej jakości. Zadanie za to wydaje mi się być w pełni ciekawe. Jest też rozwiązanie. Zapraszam do testowania nowych materiałów.

Brak komentarzy: