24 czerwca 2009

Jest kolejny rozdział książki o SCJP

Jest kolejny rozdział mojej książki o SCJP - rozdział pierwszy - pt. "Klasy, interfejsy, typy wyliczeniowe". Pokrywa on zakresem cele egzaminacyjne SCJP nr. 1.1, 1.2 i 7.1, tj.:

1.1 Napisz kod, w którym deklarujesz klasy (wliczając klasy abstrakcyjne i wszelkie formy klas zagnieżdżonych), interfejsy i typy wyliczeniowe oraz zademonstruj poprawne użycie instrukcji package i import (w tym import statyczny).

1.2 Napisz kod, w którym deklarujesz interfejs oraz kod, w którym implementujesz lub dziedziczysz z jednego lub wielu interfejsów. Zaimplementuj klasę abstrakcyjną oraz klasę, która dziedziczy z klasy abstrakcyjnej.

7.1 Mając podany fragment kodu oraz scenariusz napisz program w którym używasz odpowiednich modyfikatorów dostępu, prawidłowo deklarujesz pakiet oraz używasz instrukcji importu, w którym używasz podanego fragmentu kodu poprzez dziedziczenie lub kompozycję.

Brak komentarzy: