17 października 2008

Pierwsze spojrzenie na Blogger Data API

Blogger Data API to część Google Data API (w skrócie GData). Do czego ono służy? Mówiąc najprościej do interakcji (np. odczytywanie i publikowanie artykułów) z blogami hostowanymi przez Bloggera, czyli np. takimi jak mój. API dostępne jest dla wielu (no… dla kilku) języków programowania i zbudowane jest ponad wspólnym protokołem zdefiniowanym przez Google na bazie Atoma, RSSa i czegoś tam jeszcze. No ale nie wnikajmy za nadto w szczegóły – nas interesuje Java a więc fragment dokumentacji zatytułowany „Developer's Guide: Java”.

Naszą przygodę z Blogger Data API zaczynamy od pobrania biblioteki, tj. GData Java Client (plik gdata.java-1.13.0.zip). Pobrany plik rozpakowujemy w dogodnej lokalizacji.

Google przygotowało także wtyczkę (ang. plugin) do Eclipse’a wspierającą programowanie z GData i choć szczerze powiem nie robi ona zupełnie nic ciekawego, to jednak użyję jej, aby pokazać że jest. Więcej informacji o wtyczce na stronie GData Java Client Eclipse Plugin. Niecierpliwi mogą od razu przystąpić do instalacji używając update-site’u http://gdata-java-client-eclipse-plugin.googlecode.com/svn/update-site. Instalujemy więc wtyczkę i tworzymy nowy projekt, jak pokazano poniżej.


W oknie szczegółów wpisujemy nazwę projektu, wybieramy jego typ, tj. ‘Blogger’ oraz wskazujemy lokalizację pobranych uprzednio bibliotek, tj. podkatalogu \java\lib katalogu który powstał po rozpakowaniu pobranego archiwum GData. Zauważmy, że w opisie typu projektu ‘Blogger’ podana jest informacja, że nie ma zewnętrznych zależności („External dependencies required: None”) ale nie jest to prawdą. Na dole okna widzimy opcje sugerujące, że wtyczka jest w stanie samodzielnie pobrać te zależności (JavaMail i JAF) jeśli tylko ją o to poprosimy, ale moje eksperymenty wskazują, że to nie działa (pewnie dlatego, że wtyczka myśli że tych zależności nie ma). Zależności pobierzemy więc później samodzielnie, a póki co klikamy ‘Finish’ i tworzymy projekt.


To co robi zaprezentowana wtyczka to utworzenie zwykłego projektu typu Java, dodanie odpowiednich bibliotek GData do ścieżki budowania (dla projektu typu ‘Blogger’ jest to plik gdata-client-1.0.jar) i wygenerowanie klasy, która łączy się z Blogger’em i pobiera listę blogów zarejestrowanych przez danego użytkownika (identyfikator i hasło podajemy z linii poleceń). Wtyczka dodaje też do ścieżki budowania aplikacji (zbędną) bibliotekę wtyczki (sic)! Struktura naszego projektu jest jak pokazałem poniżej. Na dobry początek polecam eksperymenty z przeklejaniem kodu przykładów ze wspomnianego już rozdziału dokumentacji „Developer's Guide: Java”. Dodam jeszcze, że do odczytu artykułów nie jest wymagane uwierzytelnienie (usuwamy wywołanie funkcji setUserCredentials(…)).

Brak komentarzy: