22 lutego 2008

SCJP - Organizacja pliku kodu źródłowego języka Java

Organizacja pliku kodu źródłowego języka Java, czyli "Source File Declaration Rules" – kontynuacja działań zapowiedzianych w artykule "Przygotowania do SCJP czas zacząć". Temat mało ciekawy, więc będzie krótko. Oto obowiązujące zasady:

- W pliku źródłowym może być zadeklarowana tylko jedna klasa publiczna, ale klas nie publicznych może już być dowolnie wiele. Jeśli plik zawiera klasę publiczną to musi się on nazywać tak jak ta klasa i dodatkowo posiadać rozszerzenie (przyrostek) '.java'. Jeśli nie zawiera klasy publicznej to jego nazwa może być dowolna, choć zapewne również musi mieć rozszerzenie '.java' – Książka milczy na ten temat. Książka nie precyzuje też, czy te same zasady dotyczą interfejsów, ale zapewne tak.

- Jeśli klasa znajduje się w jakimś pakiecie to deklaracja pakietu (słowo kluczowe package) musi być pierwszą instrukcją w pliku.

- Jeśli klasa importuje inne klasy (słowo kluczowe import) to musi to zrobić po deklaracji pakietu a przed deklaracją klasy.

- Importy i deklaracja pakietu dotyczą wszystkich klas w pliku – wydaje się to być dosyć oczywiste, ale powtarzam dla spokoju za Książką.

Brak komentarzy: