21 października 2007

Narzędzie 'Red Hat Palette' z Red Hat Developer Studio

W dzisiejszym artykule pokażę jedno z narzędzi Red Hat Developer Studio, panel listujący biblioteki znaczników JSP (także dla JSF) o nazwie Red Hat Palette. Dobry obrazek wart jest tysiąca słów, zacznę więc od pokazania jak ten panel wygląda. Oto on:I po co nam taki panel? Jest to podręczna lista tego, co mamy do dyspozycji – bardzo przydatna dla tych, którzy nie koniecznie pracują z JSP/JSF na co dzień i nie pamiętają nazw odpowiednich znaczników. Szybkie spojrzenie na taką listę dobrze odświeża pamięć. Panel ten obsługuje także funkcję drag-and-drop. Po przeciągnięciu elementu z panelu na kod źródłowy strony automatycznie dodawana jest deklaracja odpowiedniej przestrzeni nazw oraz pojawia się okno do wprowadzenia wartości atrybutów. Aby panel był wyświetlany należy, jak to w Eclipse, wybrać opcje Window > Show View > Other > Red Hat Palette i nacisnąć OK. Widać to na poniższej ilustracji:Do panelu można dodawać również swoje biblioteki. W tym celu należy użyć funkcji importu klikając ikonę wskazaną na poniższej ilustracji:Red Hat Developer Studio standardowo ma już zdefiniowane wiele bibliotek. Dla przykładu MyFaces Tomahawk. Aby skonfigurować, które biblioteki będą pokazane w palecie należy kliknąć na ikonę konfiguracji wskazaną na poniższej ilustracji:Biblioteki podzielone są na grupy. Biblioteka Tomahawk znajduje się w grupie MyFaces. Aby biblioteka ta była widoczna w palecie należy dla parametru 'hidden' grupy MyFaces wybrać wartość 'no'. Pokazano to na poniższej ilustracji:Grupa MyFaces oprócz Tomahawk zawiera także biblioteki Extensions i Sandbox. Domyślnie mają one parametry 'hidden' ustawione na 'no' a więc wszystkie będą widoczne w palecie. Paleta wygląda teraz tak:


Brak komentarzy: