30 maja 2009

Jest kolejny rozdział mojej książki do SCJP - Wyjątki

Właśnie opublikowałem kolejny rozdział mojej książki do SCJP pt. "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6". Rozdział ma tytuł "Wyjątki" i pokrywa cele egzaminacyjne SCJP w zakresie od punktu 2.4 (bez tematu przysłaniania metod) do 2.6, tj:

2.4 Napisz kod w którym używasz wyjątków i zaimplementuj kod obsługi wyjątków (try, catch, finally) oraz zadeklaruj metody i metody przysłaniające, które rzucają wyjątki.

2.5 Określ, jakie są efekty rzucenia wyjątku przez wskazany fragment danego programu. Wyjątek ten może być wyjątkiem kontrolowanym (tj. typu „checked”) jak i nie kontrolowanym (typu „un-checked”).

2.6 Określ, jakie sytuacje mogą spowodować rzucenie wyjątków: ArrayIndexOutOfBoundsException, AssertionError, IllegalStateException, llegalArgumentException, NumberFormatException, NullPointerException, ExceptionInInitializerError, StackOverflowError, ClassCastException oraz NoClassDefFoundError. Wskaż, które z nich są rzucane przez Wirtualną Maszynę Javy (ang. akr. JVM) a które – i w jakich okolicznościach – powinny być i są rzucane przez programistę.

Brak komentarzy: